תקנון מבצע שנת אחריות נוספת

תור גימינג בע”מ, ח.פ. 515960680, היבואן הרשמי של חברת Nintendo בישראל  (להלן: “החברה”), יוצאת במבצע הארכת אחריות לקונוסולות חדשות במסגרתו היא מציעה ללקוחות הזכאים להשתתף במבצע שנת אחריות נוספת לקונסולות (אחריות יבואן), מעבר לשנת אחריות היצרן. והכל, בהתאם וכפוף לכל התנאים וההוראות האמורים בתקנון זה להלן.

פרשנות

 1. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך.
 2. מקום בו ננקט לשון יחיד יפה גם ללשון רבים ולהיפך.
 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של החברה בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.
 4. כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה.

תקופת המבצע

 1. המבצע יחל ביום 1/3/22 ויסתיים ביום 28/2/25 כולל (בתום יום העסקים לפי שעות פעילות החברה) (להלן: “תקופת המבצע“).
 2. על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע ולהודיע על סיומו בכל עת, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, כפוף לדין.

ההטבה הכלולה במבצע ותנאי המבצע

לקוח שרכש בתקופת המבצע קונסולה חדשה שיובאה על ידי החברה ונמכרה על ידה, באתר החברה או בחנות החברה בדיזנגוף סנטר ת”א, או נמכרה על ידי משווק מורשה של החברה, בתוך תקופת המבצע וימלא בתוך 30 ימים ממועד רכישת הקונסולה את כל הפרטים הדרושים בעמוד הנחיתה של המבצע יהיה זכאי לקבל שנת אחריות נוספת לקונסולה מהחברה (אחריות יבואן), ללא תשלום, בנוסף לשנת האחריות הניתנת על ידי היצרן (להלן: “האחריות הנוספת“). תנאי האחריות הנוספת הנם על פי “תקנון הארכת אחריות – קונסולות של Nintendo” המפורסם באתר החברה
או כל תקנון אחר אשר יחליפו ויפורסם באתר החברה ויהיה בתוקף במועד רכישת הקונוסולה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה או כל תקנון אחר, מימוש האחריות הנוספת מותנה בהצגת הוכחת רכישה.
“הפרטים הדרושים” לעניין סעיף זה לעיל – שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתוב מגורים, כתובת דוא”ל, מקום רכישת הקונסולה (שם בית העסק וסניף), תאריך רכישת הקונסולה, מספרה הסידורי של הקונסולה, דגם הקונסולה, הסכמה לתקנון האתר ולמדיניות הפרטיות של החברה.

7. תנאים כללים

7.1. השתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה. מימוש ההטבה הכלולה במבצע יחשב ויהווה קבלה והסכמה מצד הלקוח להוראות תקנון זה, על כל תנאיו.
7.2. ההטבה הניתנת במסגרת המבצע אינה ניתנת להחזר, שינוי או המרה כלשהי וניתנת למימוש באופן חד פעמי בלבד. כמו כן, כל ההטבות הינן אישיות ללקוח ומיועדות לקונסולה המשתתפת במבצע, לפי מספרה הסידורי, ולא ניתנת למכירה ו/או להעברה לקונסולה אחרת.
7.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה ובכפוף לדין.
7.4. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

התחבר

 • צבירת מטבעות
 • רכישה בחנות המטבעות שלנו
 • מתנת יום הולדת
 • הטבות ומבצעים לחברי מועדון בלבד
0
  0
  סל הקניות
  העגלה ריקהחזרה לחנות
   החלת קופון