Nintendo Group Picture Nintendo Group Picture

תקנון מבצע ״אביזר מתנה לבחירה״

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול בחנות “נינטנדו” שבדיזינגוף סנטר בתל-אביב, ובאתר האינטרנט של תור גימינג בע”מ (להלן: “החברה“).
  • בתקנון זה, המונח “המוצר” או “הקונסולה” -משמעו אחד מהמוצרים המנויים בנספח א’ לתקנון זה.
  • בתקנון זה המונח ״אביזר״ – משמעו אחד מהאביזרים המנויים בנספח א׳ לתקנון זה.
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט www.nintendo.co.il (להלן: ״אתר החברה״).

2. שם המבצע

               מבצע ״אביזר מתנה לבחירה״ (להלן: ״המבצע״).

3. תוקף המבצע

 • המבצע יהיה בתוקף החל מיום 3/10/21 ועד ליום 6/11/21 או עד גמר המלאי של הקונסולות או האביזרים (האמורים בנספח א’ לתקנון זה), לפי המוקדם מבין המועדים האמורים בסעיף זה (להלן: “תקופת המבצע”).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטל את המבצע בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה המוענקת במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף לדין.

4. משתתף

זכאי להשתתף במבצע כל צרכן פרטי שממלא אחר תנאי תקנון זה (להלן: “לקוח”).

5. מהות וכללי המבצע

 • לקוח שירכוש קונסולה בתקופת המבצע באתר החברה או בחנות כאמור בסעיף 1.א’ לתקנון זה לעיל, יהיה זכאי לקבל אביזר מבין האביזרים המפורטים בנספח א’ לתקנון זה להלן, ללא תשלום נוסף, (להלן: ”ההטבה“).
  • ההטבה תבוא לידי ביטוי בחשבונית העסקה באופן של הנחה על מחיר האביזר, כך ששווי העסקה בכללותה יהיה זהה למחיר של הקונסולה המצוין בנספח א׳.
  • ההטבה לא ניתנת להמרה בהטבה אחרת או בכסף או לשינוי כלשהו, גם אם ההטבה, כולה או חלקה, לא מומש ו/או לא ניתן למימוש, מכל סיבה שהיא.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
  • תנאי התשלום לרכישת הקונסולה וקבלת ההטבה הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח ובהתאם לתקנון האתר והחנות.

6. ביטול עסקה

 • ביטול העסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה, וכפוף להשבת הקונסולה והאביזר לחברה, על כל חלקיהם ואביזריהם, באריזתם המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בהם שימוש.
  • ביטול העסקה כאמור בסעיף 6.א’ לעיל יזכה את הלקוח, בהחזר או בזיכוי (לפי העניין) בסכום העסקה אותו שילם בפועל, בניכוי כל סכום אותו רשאית החברה לנכות על פי הדין ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.

7. הדין החל

 • הדין החל על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

נספח א׳

 1. רשימת המוצרים (הקונסולות) המשתתפים במבצע:
מק”טשם הדגםמחיר
45496452599Nintendo Switch Console Grey Joy-Con 1.1₪1,559
45496452629Nintendo Switch Console Neon Blue Red 1.1₪1,559
45496453152Nintendo Switch Console Animal Crossing 1.1₪1,749
45496453206Nintendo Switch Console Mario R&B Bundle 1.1₪1,559
45496453381Nintendo Switch Console Monster Hunte Bundle 1.1₪1,799
 •  
 • האביזרים המשתתפים במבצע:
מק”טשם הדגםשווי ההטבה
45496430771Nintendo Switch Carrying Case Splatoon 2 Edition₪129
1507843-01 PowerA NSW GameCube Wired Controller Black₪99
1507610-01NSW Nerf Soft Console Case₪149
1516712-01NSW Carrying Case Pokemon Pokeball₪149
1515570-01NSW Unvrsl Face Case Pokemon Snorlax ₪149
1514870-01NSL Protection Case Kit Hyrule Link ₪129
EU-500-103Switch Slim Travel Case – DK Camo Edition ₪99
1507847-01PowerA NSW GameCube Wired Controller Purple ₪99
1512478-01Universal Wired Headset Pikachu Silhouette ₪199
1510232-02PowerA Fusion Universal Headset – Rose Gold ₪199
EU–500-100
D2
PDP Wired Smash Pad Pro (NS – Link – EU) ₪99
1506913-01PowerA NSW Stealth Console Case – Super Mario ₪69
EU-500-040PDP NS Official Play and Charge Car Adapter (EU) ₪99
EU-500-047Nintendo Switch Hyper Drive Wheel (EU) ₪79
1513052-01NSW EnWired Controller Black Frost ₪99
1515369-01NSL Stealth Case Kit Pokemon Graffiti ₪79
1508479-01NSW Stealth Console Case – Super Mario ₪69
EU-500-141Switch Pull-N-Go Case – Elite Edition ₪199
EU-500-152Switch Dlx Travel Case – Elite Edition ₪99
EU-500-052PDP Switch Deluxe Console Case – Zelda Guardian ₪129
1518372-01NSW Comfort Grip Animal Crossing ₪79
EU-500-166Switch Commuter Case – Poke Ball ₪199
EU-500-029Nintendo Switch Premium Console Case – Mario ₪119
1506914-01PowerA NSW Stealth Console Case – Zelda ₪69
1505783-01NSW Messenger Bag – Super Mario Edition ₪159
EU-500-026PDP Nintendo Switch Starter Kit – Link’s T ₪149
EU–500-100
D1
Wired Smash Pad Pro (NS – Mario – EU) ₪99
EU-500-102Switch Slim Travel Case – Zelda Retro ₪119
1504077-01Console / Phone Premium Stand Black ₪79
1505374-01Console / Phone Premium Metal Stand – Zelda ₪79
45496431365Nintendo Switch AC Case & Screen Protecrot ₪129
1514876-01NSL Protection Case Kit Mario Kart Blue ₪129
45496431280Nintendo Switch Lite Carying Case & Screen ₪119
1506917-01NSW Travel Protection Kit – LOZ ₪149
45496431372Switch Lite AC Case & Screen Protection ₪129
45496430597Nintendo Switch Carrying Case & Screen Protector ₪119
EU-500-036PDP Nintendo Switch Starter Kit (EU) ₪199
EU-500-031PDP Nintendo Switch Starter Kit – Mario Ico(EU) ₪199
EU-500-164Switch Commuter Case – Pikachu ₪199
EU-500-139Switch Commuter Case – Elite Edition ₪149
EU-500-030PDP Nintendo Switch Starter Kit – Zelda She(EU) ₪149
EU-500-022PDP Nintendo Switch Starter Kit – Mario “M”(EU) ₪149
1511641-01NSW Protection Case – Poke Ball Red ₪129
1512371-01NSW Protection Case Pikachu ₪129
EU-500-051PDP Switch Deluxe Console Case – Mario Kana ₪129
EU-500-046PDP Switch Deluxe Console Case-Mario Kart Ed. ₪129
EU-500-089Switch Deluxe Travel Case – Mario Remix Edition ₪119
EU-500-101Switch Slim Travel Case – Mario Retro ₪119
EU-500-006PDP Nintendo Switch Premium Console Case – Zelda ₪119
1513051-01NSW Protection Case Poke Ball Black ₪99
1513060-01NSW Protection Case Mewtwo ₪99
1514877-01Switch Lite Stealth Case Kit Mushroom Kingdom ₪99
EU-500-084PDP Switch Play and Charge Console Case ₪99
EU-500-117PDP Slim Travel Case – Switch Elite Edition ₪99
EU-500-172Switch Dlx Travel Case – Pikachu Elite ₪99
1506937-01NSW Travel Stealth Kit: Crash Bandicoot ₪99
EU-500-105PDP Switch Slim Travel Case – Luigi Camo Edition ₪99
1511650-01NSW Protection Case Pikachu Silhouette ₪99
EU-500-112Switch Slim Travel Case – Poke Ball Edition (EU) ₪79
1506609-01NSW Protection Kit – LOZ ₪79
1511651-01NSW Steath Case Black ₪69
1514878-01NSL Stealth Case Kit Super Mario ₪69
1515368-01NSL Stealth Case Kit Pokemon Battle ₪99
 •  

מלאי מינימלי לאביזרים: 200 יח׳ מכל אביזר

היכנסו באמצעות...

או צרו חשבון באתר

היכנסו באמצעות...

או כניסה לחשבון

היכנסו באמצעות...

או צרו חשבון באתר

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.

הצטרפו לחגיגה!

מבטיחים לשלוח לכם רק דברים שווים כמו מבצעים, קופונים ומתנות